Neapol

Neapol (italsky Napoli) je třetím největším městem Itálie a patří ke skvostům italských měst. Leží na jihozápadě Itálie v regionu Kampánie v neapolském zálivu…

neapol
ilustrační foto: pixabay.com – tpsdave

Neodmyslitelnou siluetu okolí tvoří sopka Vesuv, která v roce 79 pohřbila legendární Pompeje. Neapol se může pyšnit největší koncentrací kostelů v rámci města na celém světě a stopy historické zde provází vás na každém kroku.

Neapol je městem historie od antiky, přes středověké slohy až po novodobou architekturu. Právem je zapsáno na seznamu UNESCO jako odkaz kultury a historie. Stačí se projít v centru městu úzkými křivolakými uličkami a dýchne na Vás historie ve spleti tichých dvorků, obchůdků a středověkých krámků. Ne nadarmo se Neapoli přezdívá jako město 500 věží. Milovníci historie budou Neapolí nadšeni, kostely a hrady tu potkáte takřka všude v historickém centrum a na pobřeží.

Od starořecké Nea Polis, přes neapolsko-sicilské království až po Bourbony

Dle legend Neapol vznikla jako starořecká osada Nea Polis neboli Nové město přibližně v 8. stol. př.n.l. O několik staletí později se Neapol stala součástí římské říše od roku 326 př. n. l. a za doby Římanů došlo k výbuchu Vesuvu, který zničil Pompeje. Za dob Římanů se Neapol stávala významným centrem a později vzniklo zde i samostatné neapolsko-sicilské království. Neapol stále vzkvétala a další památky přibývaly. Ve středověku se zde vystřídali Habsburkové i rod Bourbonů. Vystřídalo se tu desítky rodů, jeden z největších přínosů pro město měli Anjouovci, kteří od roku 1266 výrazně rozmohli stavební ruch a roku 1442 Aragonci prohlásili Neapol za hlavní město. V roce 1860 se Neapol stalo městem, součástí italského království. Všechny tyto éry vývoje města dokumentují dochované památky od dob starověku až po současné dějiny.

Neapol Vás dostane hrady i středověkými uličkami

Málokteré město se může pochlubit tolika hrady na území města jako právě Neapol. Mezi nejvýznamnější památky patří hrad Castel Nuovo a Castel dell´Ovo (Vaječný hrad), kde byl uvězněn poslední římský císař Romulus Augustus a Duomo (dóm) se vzácnou relikvií světce San Genara a mnoho dalších historických památek. V základech hradu Castel dell´Ovo dle báje ukryl antický básník Vergilius čarovné vejce. Hrad byl osídlen již v 6. stol. př. n. l. osadníky z ostrova Rhodos. Nejimpozantnějším hradem je Castel Nuovo ze 13. století a pobývali zde velikáni italské kultury Giovanni Boccaccio či Francesco Petrarca. Zajímavý je též Kapujský hrad (Castel Capuano) a hrad sv. Eliáše na vrcholku Volmero nad městem. Kromě hradů najdeme v Neapoli desítky kostelů, kláštery, muzea, divadla a další architektonicko-historické skvosty. Neapol je městem kostelů, hradů a umění. K nejvýznamnějším sakrálním památkám řadíme klášter sv. Kláry, Nový kostel Páně (Gesù Nuovo) a především dóm neboli Duomo, ve kterém potkáme průřez snad všemi slohy od antiky až po gotiku a baroko. Všude na Vás dýchá historie dávných časů. A také nesmíme opomenout královský palác Bourbonů a mnoho dalších památek, které bychom tu jmenovali na celou knížku, kdybychom o každé měli napsat. Nevynechejme při návštěvě ani prohlídku podzemních tunelů a sklepů, jsou rovněž unikátním zážitkem.

Neapol si UNESCO právem zaslouží

Neapol můžeme klidně srovnávat rovnocenně s Římem. Je to město, které nabízí průřez historií od antiky po novodobé dějiny a všude okolo vidíte spoustu nádherných domů, kostelů, hrady, muzea a mnoho dalšího. Neapol je městem kultury, historie, hudby, malířství a dalšího umění. Je to srdce Kampánie, které je právem zapsáno od roku 1995 v seznamu UNESCO coby klenot Itálie. V Národním muzeu najdeme jednu z největších starověkých expozic řecko-římské kultury. Celé město je tak věčné, jako Řím. Ráj pro milovníky historie a umění, ale Neapol nabízí i ruch současné velkoměsta s neutuchajícím životem ve dne ani v noci a je také moderním obchodním centrem. Ale stále prosperuje ze své historie a nádherných dochovaných památek více než 2000 let.